We are watching you

‘อีสานใหม่’ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์-ประกาศแก้ รธน.กับทุกเครือข่ายที่ยึดหลักประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน

กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ60 ไม่มีความชอบธรรม ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม อีสานใหม่และเครือข่ายจึงเสนอแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชน

Read More

‘เกี่ยวข้าวเสร็จเจอกัน’ กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ประกาศหนุนการชุมนุมพร้อมสู้ร่วมกับลูกหลาน

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ร่วมชู 3 นิ้ว เรียกร้องให้ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก

Read More

เลื่อนเวทีฟังความเห็นโรงน้ำตาลแล้ว ‘กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด’ รุดแจงรัฐพื้นที่เหมาะปลูกข้าวหอมมะลิ

เลื่อนเวที ค.3 หลังบริษัทฯได้ขอใช้หอประชุมอำเภอไพรบึง แต่ทางอำเภอไพรบึงไม่อนุญาตให้ใช้เพราะอยู่ไกลจากรัศมี 5 กม.

Read More

ข้อมูลพื้นที่

กรณีปัญหาการพัฒนารอบพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น : อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ประวัติศาสตร์ชุมชน การหาอยู่หากิน และลำดับเหตุการณ์กรณีปัญหาการพัฒนาพื้นที่รอบห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Read More

‘เกี่ยวข้าวเสร็จเจอกัน’ กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ประกาศหนุนการชุมนุมพร้อมสู้ร่วมกับลูกหลาน

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ร่วมชู 3 นิ้ว เรียกร้องให้ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก

Read More

เลื่อนเวทีฟังความเห็นโรงน้ำตาลแล้ว ‘กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด’ รุดแจงรัฐพื้นที่เหมาะปลูกข้าวหอมมะลิ

เลื่อนเวที ค.3 หลังบริษัทฯได้ขอใช้หอประชุมอำเภอไพรบึง แต่ทางอำเภอไพรบึงไม่อนุญาตให้ใช้เพราะอยู่ไกลจากรัศมี 5 กม.

Read More

เมื่อแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิกำลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้า

ตัวเลขสะท้อนปริมาณอ้อยสะท้อนชัดว่าพื้นที่ศรีสะเกษไม่เหมาะสม แต่มีความพยายามผลักดันโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล

Read More

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายประกาศไม่ร่วมสังฆกรรม-ไม่เป็น คกก.ร่วมกับมิตรผล

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ถูกเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ร่วมกับบริษัทมิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ)จำกัด

Read More

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ‘เดินไล่มลพิษ’ ร้องจังหวัด ‘รับรองพื้นที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม’

เดินเพื่อสื่อสารผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอผลักดันเรื่อง “การประกาศรับรองพื้นที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อากาศ และวิถีชีวิต”

Read More

"เราผุดขึ้นมาจากความแห้งแล้งในหัวใจของผู้ปล้นชิง"

logo-white-newisan

ขบวนการอีสานใหม่

"เราผุดขึ้นมาจากความแห้งแล้งในหัวใจของผู้ปล้นชิง"

logo-white-newisan

ขบวนการอีสานใหม่