We are watching you

ถนนทุกสายมุ่งสู่บ้านไผ่ : Bio Hub การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?

การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง? งานศึกษาวิจัย Bio industry hub อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สิ่งที่กำลังจะเกิดในพื้นที่ชาวบ้านอาจจะได้รับผลกระทบที่ตัวเองไม่ได้ก่อ?

Read More

เปิดเวทีถกแผนฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย วางแนวทาง ‘การมีส่วนร่วม’ เป็นหัวใจสำคัญ

ศาลพากษาให้บริษัทเหมืองในฐานะผู้ก่อมลพิษมีหน้าที่ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและออกค่าใช้จ่าย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำแผนด้วย

Read More

คปน.อีสานขอตั้ง กมธ.สอบ EIA โรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล 5 แห่งในอีสาน

คปน.ไปรัฐสภาเสนอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดทำ EIA กรณีโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ภาคอีสาน 5 กรณี 6 จังหวัด

Read More

‘กลุ่มฮักบ้านเกิด’ ร้อง ‘ธนาธร’ ช่วยผลักดันยกเลิกนโยบายสานพลังประชารัฐกรณีอ้อยและน้ำตาล

เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 10-12 ก.ย.62 แต่กลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

Read More

ข้อมูลพื้นที่

กรณีปัญหาการพัฒนารอบพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น : อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ประวัติศาสตร์ชุมชน การหาอยู่หากิน และลำดับเหตุการณ์กรณีปัญหาการพัฒนาพื้นที่รอบห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Read More

เปิดเวทีถกแผนฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย วางแนวทาง ‘การมีส่วนร่วม’ เป็นหัวใจสำคัญ

ศาลพากษาให้บริษัทเหมืองในฐานะผู้ก่อมลพิษมีหน้าที่ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและออกค่าใช้จ่าย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำแผนด้วย

Read More

คปน.อีสานขอตั้ง กมธ.สอบ EIA โรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล 5 แห่งในอีสาน

คปน.ไปรัฐสภาเสนอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดทำ EIA กรณีโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ภาคอีสาน 5 กรณี 6 จังหวัด

Read More

‘กลุ่มฮักบ้านเกิด’ ร้อง ‘ธนาธร’ ช่วยผลักดันยกเลิกนโยบายสานพลังประชารัฐกรณีอ้อยและน้ำตาล

เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 10-12 ก.ย.62 แต่กลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

Read More

คปน.อีสาน จี้ทุนต้องยุติกระบวนการทั้งหมดทุกโครงการในภาคอีสาน

คปน.ภาคอีสานโต้ ต้องประเมินยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเปิดเผยข้อมูลนโยบายโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งภาคอีสาน

Read More

บ้านไผ่ท่วมหนักในรอบ 40 ปี ‘กลุ่มฮักบ้านเกิด’เสนอระงับเวที ค.1 หวั่นคนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วม

แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลาย แต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังไร่นาของชาวบ้านในพื้นที่จัดเวทีค.1 และหลังจากน้ำลดต้องใช้เวลาฟื้นฟูและซ่อมแซมพื้นที่

Read More

ถนนทุกสายมุ่งสู่บ้านไผ่ : Bio Hub การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?

การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง? งานศึกษาวิจัย Bio industry hub อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สิ่งที่กำลังจะเกิดในพื้นที่ชาวบ้านอาจจะได้รับผลกระทบที่ตัวเองไม่ได้ก่อ?

Read More

"เราผุดขึ้นมาจากความแห้งแล้งในหัวใจของผู้ปล้นชิง"

logo-white-newisan

ขบวนการอีสานใหม่

"เราผุดขึ้นมาจากความแห้งแล้งในหัวใจของผู้ปล้นชิง"

logo-white-newisan

ขบวนการอีสานใหม่