กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ คัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล

Against sugar factories04
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

24 กรกฎาคม 2562 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จังหวัดศรีสะเกษ กว่า 200 คน รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล ขนาด 20,000 ตันอ้อย/วัน และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 40 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อำเภอขุนหาญ และ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ

โดยกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จังหวัดศรีสะเกษ มีข้อเรียกร้องต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

1.ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริง ในกรณีเวทีรับฟังความความคิดเห็นครั้งที่ 1-2 ที่ผ่านมา เนื่องจาก ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร ไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเข้ามาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่

2.ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่ก่อนจะมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่องจากมีข้อมูลหลายส่วนมีความขัดแย้งกับนโยบายของจังหวัด และข้อมูลของการทำประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) มีความขัดแย้งกับข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่ ทั้งเรื่องศักยภาพของพื้นที่ การใช้ทรัพยากรในพื้นที่รวมถึงกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้น

กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ

ภายหลังการยื่นหนังสือต่อ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนชาวบ้านได้ร่วมหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายทรงพล พูดกับชาวบ้านที่มาร่วมชุมนุมว่า “หากชาวบ้านไม่เห็นด้วยหรือมีเสียงคัดค้านทางหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะจังหวัดเอง ก็ไม่ได้นิ่งดูดาย และจะนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป”

กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ
บรรยากาศในห้องประชุม

“การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ต้องกำหนดจากพื้นที่ไม่ใช่ส่วนกลาง”
อีสานใหม่กระจายอำนาจ