ชาวโคกหินขาวยื่นขอข้อมูลโครงการก่อสร้างฯ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น

น้ำพอง
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

30 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 10:00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง คณะกรรมการชาวบ้านแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินโคกหินขาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เข้ายื่นหนังสือกับนายอำเภอน้ำพอง เพื่อสอบถามข้อมูลโครงการก่อสร้างสถาบันวิจัยระบบรางและอากาศยาน

เมื่อไปติดต่อขอพบนายอำเภอน้ำพอง ปรากฎว่านายอำเภอฯ ติดภารกิจราชการ ทางคณะกรรมการฯ จึงยื่นหนังสือไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรม อ.น้ำพองแทน ต่อมาเวลาประมาณ 11:00 น. คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อยื่นหนังสือขอข้อมูลดังกล่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบว่าผู้ว่าฯ ติดภารกิจราชการเช่นกัน

คณะกรรมการฯ จึงได้ยื่นหนังสือไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับเรื่องและรับปากว่าจะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะรับดำเนินการชี้แจงข้อมูลที่ชาวบ้านต้องการ

คณะกรรมการชาวบ้านแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินโคกหินขาว
บรรยากาศการพูดคุยกับ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น

คณะกรรมการชาวบ้านแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินโคกหินขาว คือ ชาวบ้านในตำบลสะอาด และตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ที่รวมกลุ่มกันเพื่อติดตามข้อมูล เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินโคกหินขาว และได้ทราบข่าวว่าจะมีโครงการก่อสร้างสถาบันวิจัยระบบรางและอากาศยาน บนที่ดินบริเวณโคกหินขาวและพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นซึงเป็นแหล่งน้ำสัคํญระดับชาติ จึงทำให้เกิดความกังวลและสับสนเพราะไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อน

จึงได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อติดตามข้อมูล โดยที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินที่ชาวบ้านทำกินกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า อีกทั้งที่ดินแห่งนี้ยังเคยมีข่าวการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโคกหินขาว แต่ชาวบ้านรุ่นพ่อรุ่นแม่ได้ดำเนินการต่อสู้และคัดค้านโครงการที่ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วม จนทำให้โครงการดังกล่าวล้มเลิกไปจึงมีที่ดินทำกินต่อไปยังลูกหลาน

หลังจากนี้คณะกรรมการชาวบ้านแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินโคกหินขาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จะติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านต่อไป

พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น
พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น