พิพากษายกฟ้อง 4 แม่หญิงเลย อีก 2 แม่หญิงรอลงอาญาในคดีข่มขืนใจ

loei-mining (2)
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

30 กรกรฎาคม 2562 ศาลจังหวัดเลยนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย 6 คน ในข้อหาข่มขืนใจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

จากเหตุในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งวันนั้นมีการประชุมพิจารณาให้ความเห็นการต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก และคำขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ (ส.ป.ก.4-106)เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด

โดยก่อนถึงเวลาประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงได้มีคำสั่งเลื่อนการประชุมเสียก่อน เนื่องจากเกรงว่าจะมีการประทบกระทั่งระหว่างชาวบ้านและสมาชิกสภาฯ ทำให้ญัตติเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาในวันดังกล่าว

ต่อมาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง 16 คน ซึ่งเป็นผู้ยื่นเสนอญัตติเข้าสภาฯ ได้เข้าแจ้งความว่าในวันดังกล่าว ได้ถูกชาวบ้านข่มขู่ให้ลงลายมือชื่อในหนังสือให้เลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไป อันเป็นการทำให้สมาชิกสภาทั้ง 16 คน กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ ตามมาตรา 309 ว.2 โจทก์ร่วมทั้ง 4 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมเรียกค่าเสียหาย 50,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย พร้อมทีมทนายความ

ผลสรุปคำพิพากษา
จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 6 ศาลจังหวัดเลยมีคำสั่งยกฟ้อง เนื่องจากไม่ได้เป็นการร่วมกันกระทำความผิดและแบ่งหน้าที่กันทำ ส่วนจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 อยู่ในห้องร่วมกับโจทก์ มีการชี้ให้ผู้เสียหายลงลายมือชื่อเลื่อนการประชุม อบต.จริง จึงเป็นความผิดฐานข่มขืนใจ

จึงลงโทษจำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นเวลา 2 ปี โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี ปรับคนละ 9,000 บาท ซึ่งมีเหตุลดโทษ 1 ใน 3 เนื่องจากจำเลยให้ความร่วมมือ และเหตุมาจากจำเลยได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด เป็นจำคุก 1 ปี 4 เดือน ปรับ 6,000 บาท

สำหรับการให้ชดใช้สินไหมทางละเมิดแก่ โจทก์ร่วมที่ 1,2,4 คนละ 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากการมาประชุมเป็นหน้าที่ของ ส.อบต. ส่วนโจทก์ร่วมที่ 3 ไม่ใช่ผู้เสียหาย จึงยกคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม และคำร้องขอเรียกค่าสินไหมทดแทน จำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ชำระค่าปรับรวม 2 คน 12,000 บาท และกลับบ้านเรียบร้อย

ส่วนประเด็นจะอุทธรณ์ หรือไม่ ต้องพิจารณากันต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากทีมทนาย

  • ทนายธีรพันธุ์ พันธุ์คีรี
  • ทนายบดินทร์ สมบัติดี
  • ทนายเฉลิมศรี ประเสริฐศรี
  • ทนายทิตศาสตร์ สุดแสน
  • มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
  • ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม
  • กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย