เว่าซุ่ฟังตอน 2 : โรงงานน้ำตาลและการฟื้นฟูเหมือง

wowtalk-ep2
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

ร่วมกันเว่าซุ่ฟังโดย ตอง โรงต้ม & ต่อ กาสิน กับประเด็น

  • ไบโอฮับ : เมื่อ 29 โรงงานน้ำตาลจ่อคอหอยคนอีสาน
  • เวทีฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำโดยภาคประชาชน