กลุ่มอนุรักษ์ห้วยเสือเต้นฯ คัดค้านโครงการรอบพื้นที่ชุ่มน้ำที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม

68911794_2338757782828070_4727548469248524288_n
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

26 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00น. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากกังวลต่อโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความมั่นคงของระบบนิเวศห้วยเสือเต้น

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนฯ ที่กำลังจะดำเนินการนี้ จะมีการก่อสร้างถนนรอบห้วยเสือเต้นซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยอ้างว่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพบว่าได้มีการทำประชาคมไปแล้ว แต่ชาวบ้านในพื้นที่เองกลับได้รับข้อมูลไม่รอบด้าน

ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯ กล่าวว่า “ได้รับข้อมูลเพียงด้านดีของการดำเนินโครงการแต่ไม่รู้ผลกระทบที่เกิดขึ้น” จึงมาขอพบและยื่นหนังสือชี้แจงกับนายกเทศมนตรีตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เบื้องต้นนายกฯ ยืนยันว่าโครงการดังกล่าวเป็นเพียงแค่แผน ยังไม่ได้มีงบประมาณมาดำเนินการเนื่องจากต้องใช้งบกว่า 1 พันล้านบาท

ต่อมาเวลา 13.00น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาวได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เนื่องด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายหนองหวายจะดำเนินการปรับปรุงฝายหนองหวาย โดยได้มีการศึกษาเพื่อเพิ่มระดับเก็บกักที่ระดับ +165.50 ม.รทก.นั้นจะทำให้ชาวบ้านรอบพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นเกิดผลกระทบจากการดำเนินการในครั้งนี้

กลุ่มอนุรักษ์ฯ ให้เหตุผลว่าโครงการส่งน้ำดังกล่าว อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น เนื่องด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติตามมติคณะรัฐมนตรีปี พ.ศ.2543 ซึ่งในการดำเนินโครงการใดๆที่จะส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุ่มน้ำจะต้องทำรายงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม หรือ EIA ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เพราะไม่เช่นนั้นอาจเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

ต่อมาเมื่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายได้รับหนังสือแล้ว จึงได้ยืนยันต่อกลุ่มอนุรักษ์ฯ ว่าจำเป็นต้องยกระดับน้ำขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ ซึ่งทางกลุ่มฯ เห็นว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านบริเวณเหนือฝายหนองหวายขึ้นไป ไร่นาชาวบ้านจะเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมจากการยกฝายในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทานเพื่อให้รับทราบถึงข้อกังวลของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ด้วย

จากนี้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโคกหินขาวจะยังคงติดตามความคืบหน้า และยืนยันขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและตัดสินใจ หากมีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของพี่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น