บ้านไผ่ท่วมหนักในรอบ 40 ปี ‘กลุ่มฮักบ้านเกิด’เสนอระงับเวที ค.1 หวั่นคนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วม

ยื่นหนังสือต่อ _ปานทอง สระคูพันธ์_ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ตัวแทนกลุ่มฮักบ้านเกิดและเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละว้า ได้เดินทางมาเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ตัวแทนกลุ่มฮักบ้านเกิดและเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละหว้า

เพื่อขอให้ระงับเวทีรับฟังขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 หรือเวที ค.1 ของบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10-12 กันยายน 2562 โดยทางกลุ่มฮักบ้านและเครือข่ายให้เหตุผลว่า สถานการณ์ตอนนี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

1. ด้วยวิกฤตน้ำท่วมที่อำเภอบ้านไผ่ปัจจุบันทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งทรัพย์สิน บ้านเรือน ร่างกายรวมทั้งจิตใจ ทำให้ต้องมีการเยียวยารักษาฟื้นฟูพี่ต้องใช้ระยะเวลา และไม่เหมาะอย่างยิ่งที่ยังมีการจัดพิธีในตอนนี้ เพราะจะเป็นการฉวยโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

2. ประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับข้อมูลโครงการอย่างครบทุกด้าน

3. คณะกรรมการศึกษาศักยภาพพื้นที่ยังไม่มีการประชุม หรือปรึกษาหารือในการศึกษาข้อมูลเพื่อทราบถึงศักยภาพพื้นที่และเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชน ดังนั้น กลุ่มฮักบ้านเกิดและเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละว้าจึงมีข้อเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ทำหนังสือให้ระงับเวทีรับฟังขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ในวันที่ 10-12 กันยายน ของบริษัท น้ำตาล มิตรผล จำกัด

โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนเข้ารับหนังสือจากกลุ่มฮักบ้านเกิดและเครือข่ายฯ พร้อมทั้งบอกว่าจะส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลาย แต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังไร่นาของชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องจัดเวทีค.1 และหลังจากน้ำลดจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและซ่อมแซมพื้นที่ เช่น บ้านชีกกค้อ บ้านเปือยใหญ่ และเทศบาลอำเภอบ้านไผ่ เป็นต้นหนังสือถึงผู้ว่าฯให้ระงับการจัดเวทีค.1

รองผู้ว่าฯขอนแก่นเข้ารับหนังสือจากกลุ่มฮักบ้านเกิด