‘กลุ่มฮักบ้านเกิด’ ร้อง ‘ธนาธร’ ช่วยผลักดันยกเลิกนโยบายสานพลังประชารัฐกรณีอ้อยและน้ำตาล

hugbanked
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

8 กันยายน 2562 ‘กลุ่มฮักบ้านเกิด’ เข้ายื่นหนังสือต่อ ‘ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ’ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะตัวแทนของผู้รักษาสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในสภา ช่วยผลักดันให้เกิดการยกเลิกนโยบายสานพลังประชารัฐกรณีอ้อยและน้ำตาล

กลุ่มฮักบ้านเกิดคือประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่รวมตัวกันเนื่องจากต้องการที่จะปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเพณีท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ซึ่งเล็งเห็นว่าโครงการโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้

โดยกระบวนการตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเริ่มต้นจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในวันที่ 10-12 กันยายน 2562 แต่กลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่รอบด้านก่อน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯ

การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบเนื่องจากที่มาของโครงการนั้นไม่ได้มาจากประชาชนในพื้นที่แต่แป็นสิ่งที่ คสช. ยัดเยียดโครงการดังกล่าวผ่านนโยบายสานพลังประชารัฐ ทั้งกระบวนการเริ่มต้นดำเนินการของบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินกิจการน้ำตาล ก็ไม่ได้เปิดให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม ทำให้ชาวบ้านในอำเภอบ้านไผ่ออกมาคัดค้านโครงการดังกล่าว

นโยบายสานพลังประชารัฐที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนเพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับโครงการดังกล่าว

ตามที่รัฐบาล โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศที่มีชื่อว่า ‘สานพลังประชารัฐ’ เป็นกลไกในการผลักดันด้านต่างๆ

โดยในส่วนของแผน(D5) – แผนพัฒนาคลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(New S-Curve) ส่งผลให้เกิดการผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ(Bioeconomy) ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

และแผน(D6) – การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ส่งผลให้เกิดโครงการโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล กว่า 29 แห่งในภาคอีสานและหนึ่งในนั้นตั้งอยู่บริเวณอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งตัวแทนกลุ่มฮักบ้านเกิด ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในเวทีสานเสวนาครั้งที่ 3 “จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ : ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น