คปน.อีสานขอตั้ง กมธ.สอบ EIA โรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล 5 แห่งในอีสาน

DSC09023
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

18 กันยายน 2562 คณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ภาคอีสาน (คปน.) ไปรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดทำ EIA กรณีโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ภาคอีสาน 5 กรณี 6 จังหวัด ได้แก่

1.กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง,ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
2. กลุ่มฮักบ้านเกิด บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
3. กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร/เครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
4. กลุ่มโอโซนรักษ์บ้านเกิด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
5. กลุ่มชาวบ้านคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลผักตบ จังหวัดอุดรธานี

คำปลาย คำแพงราช

‘คำปลาย คำแพงราช’ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล เปิดเผยว่าพื้นที่ก่อสร้างโรงงานนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในใกล้กับชุมชน และกระบวนการจัดทำ EIA ที่ผ่านมานั้นขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง

โดยมีการจัดทำในลักษณะที่เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น โดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็น หรือข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดทำ EIA นั้นเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 5 กิโลเมตรที่อาจได้รับผลกระทบ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่กลับถูกกีดกั้นไม่ให้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น จึงต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมกับสภาผู้แทนราษฎร

เวลา 12.00 น. คณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ภาคอีสาน (คปน.) แถลงข่าวและยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมี ‘อภิชาติ ศิริสุนทร’ รองประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน มาพูดคุยกับกลุ่มในฐานะตัวแทน ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้น คปน.ได้ ยื่นหนังสืออีกฉบับหนึ่งต่ออภิชาติ เพื่อเสนอไปยัง 7 พรรคฝ่ายค้านให้ตรวจสอบนโยบายสานพลังประชารัฐ กรณีโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ภาคอีสาน

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ซ้าย : นิติพล ผิวเหมาะ ขวา : อภิชาติ ศิริสุนทร

‘นิติพล ผิวเหมาะ’ โฆษกคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า แม้จะไม่มีอำนาจที่จะยกเลิกหรือระงับโครการดังกล่าว แต่คณะกรรมมาธิการการที่ดินฯ จะศึกษาปัญหาของประชาชนและจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในฐานะฝ่ายค้านอย่างแน่นอน

14.30 น. คปน. เดินทางไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ ‘ยกเลิก’ โครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน 5 กรณี 6 จังหวัด

โดยมี ‘สุรศักดิ์ เรียงเครือ’ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับหนังสือ และกล่าวว่าจะเชิญตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนตามกระบวนการ

สุรศักดิ์ รับปากว่าขอเวลาดำเนินการแก้ปัญหา โดยให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำงานในระยะ 10 วันแรกนี้ เพื่อยืนยันว่าคณะทำงานมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหา

ด้านคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน (คปน.) ประกาศว่า หากภายใน 10 วันนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าอาจเดินทางมาติดตามที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางกลุ่มยังมีความไม่ไว้วางใจเนื่องจากเคยมายื่นหนังสือเมื่อเดือนตุลาคม 2561 แล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ