รัฐธรรมนูญต้องมากจากประชาชน l แถลงการณ์อีสานใหม่

แถลงการณ์รัฐธรรมนูญ3
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

แถลงการณ์ รัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชน

นับเป็นเวลากว่า 5 ปีที่ประเทศถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผู้ตัดทอนประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น

และแม้ คสช.จะลงจากอำนาจไปแล้วจากการเลือกตั้งที่ยังเป็นที่กังขาไปเมื่อต้นปี ทว่าได้ทิ้งผลไม้พิษกัดกินต้นไม้แห่งประชาธิปไตยในประเทศนี้ ซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 พ.ศ.2560

ขบวนการอีสานใหม่เป็นขบวนการต่อสู้ในประเด็นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจ ยัดเยียดการพัฒนาผ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เขียนเนื้อหาลดอำนาจประชาชนเพิ่มอำนาจรัฐให้รัฐเป็นผู้ออกแบบแผนให้ประชาชนดำเนินชีวิตไปตามที่ คสช. อยากให้เป็น ใช้พรรคพวกตัวเองในการร่างตัดตอนพื้นที่การมีส่วนรวมของประชาชน ทั้งที่รัฐธรรมนูญควรให้อำนาจประชาชนเป็นผู้ที่กำหนดร่วมกัน

เพื่อให้ต้นไม้แห่งประชาธิปไตยได้งอกงามต่อไป ขบวนการอีสานใหม่ขอประกาศว่าจะดำเนินการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ได้ และพร้อมเข้าร่วมกับกลุ่มก้อนองค์กร เครือข่ายที่ยืนหยัดในหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้บังเกิดซึ่งสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย ความเท่าเทียม ต่อไป

เพื่อ สิทธิ เสรีภาพ และอำนาจของสามัญชน
ขบวนการอีสานใหม่
10 ธันวาคม 2562