กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ‘เดินไล่มลพิษ’ ร้องจังหวัด ‘รับรองพื้นที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม’

walk
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายและเครือข่ายลำน้ำเซบายกว่า 150 คน ร่วมกันเดินเท้าจากบ้านเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กว่า 7 กิโลเมตร เพื่อไปยื่นหนังสือถึงนายอำเภอป่าติ้ว โดยระหว่างทางมีการรณรงค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษที่กำลังได้รับผลกระทบทั้งด้านเสียง กลิ่น ฝุ่น และการจราจร

นางมะลิจิตร เอกตาแสง กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย กล่าวว่าวันนี้พี่น้องได้เดินเท้าจากบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กว่า 7 กิโลเมตร เพื่อไล่มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เริ่มจะส่งผลกระทบ จึงมาร้องเรียนผลกระทบด้านมลพิษจากโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ต่อนายธีรพงษ์ คุ้มเคี้ยม นายอำเภอป่าติ้ว เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายตำบลเชียงเพ็งและเครือข่ายฯ ได้คัดค้านโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่มาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยยืนหยัดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยตั้งแต่กระบวนการจัดทำ EIA

และจากผลการสำรวจข้อมูลในพื้นที่พบว่าร้อยละ 93 ของประชาชนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วม ดังนั้นกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายและเครือข่ายฯ ยังคงยืนหยัดคัดค้านมาตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน

นับตั้งแต่โรงงานได้ก่อสร้างเสร็จและดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้นตลอดระยะเวลาที่โรงงานได้ดำเนินการผลิต ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรและพื้นที่ใกล้เคียง ต่างได้รับผลกระทบด้านมลพิษ ทั้งด้านอากาศ เสียง กลิ่น ตลอดจนด้านการจราจร ที่ต้องเจอกับปัญหาของกระบวนการดำเนินโรงงานตลอดจนรถบรรทุกอ้อยขนาดใหญ่ที่สัญจรไปมาและซากอ้อยที่หล่นตามรายทาง จนส่งผลด้านอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง

จากผลกระทบด้านมลพิษที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถรับรู้สัมผัสได้และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายของคนในพื้นที่ อีกทั้งมลภาวะเสียงและกลิ่นที่เกิดขึ้นยังก่อความรำคาญ ส่งผลต่อสุขภาพจิต ภาวะเครียดจากกลิ่นที่ได้รับ ละอองฝุ่นที่ลอยมาตามลมเริ่มติดค้างสะสมตามบ้านเรือน ปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มสะสมทวีความรุนแรง เด็ก และผู้สูงอายุเริ่มมีอาการป่วยด้านทางลมหายใจมากขึ้น ตลอดจนการดำเนินวิถีชีวิตปกติสุข

ดังนั้นการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จังหวัดยโสธรและเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ จึงอยากสื่อสารผ่านสังคมถึงความเดือดร้อนและข้อเท็จจริงที่กำลังส่งผลกระทบในพื้นที่ พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอให้ทางนายอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้รับรู้สถานการณ์ทางด้านมลพิษ เสียง กลิ่น ฝุ่น การจราจรและความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบๆ โรงงาน เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกิดการผลักดันเรื่อง “การประกาศรับรองพื้นที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อากาศ และวิถีชีวิต” ต่อไป

ด้านนายธีรพงษ์ คุ้มเคี้ยม นายอำเภอป่าติ้ว กล่าวว่าจะนำหนังสือที่ยื่นในวันนี้ดำเนินการส่งต่อให้จังหวัดยโสธร เพราะมีคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงกรณีโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลของจังหวัดยโสธรที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้นำข้อร้องเรียนไปดำเนินการต่อไป