กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายประกาศไม่ร่วมสังฆกรรม-ไม่เป็น คกก.ร่วมกับมิตรผล

83749433_498834541056074_7108112514864381952_n
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

วันที่ 26 มกราคม 2563 ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายประมาณ 50 คน เพื่อวิเคราะห์ถึงหนังสือที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เรื่องเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น บริษัทมิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ)จำกัด โดยจะเชิญตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย 2 คน เข้าร่วมเป็นกรรมการ

ทางกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย-เชียงเพ็ง ยืนยันไม่เข้าร่วมสังฆกรรมด้วย เพราะเชื่อว่าไม่มีประโยชน์และทางกลุ่มฯ ยืนยันแนวทางที่รัฐต้องประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้านดิน น้ำ อากาศ และคุณภาพชีวิต นางมะลิจิตร เอกตาแสง กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่มยืนยันคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลมาตั้งแต่เริ่มต้น เพราะว่าพื้นที่ไม่เหมาะสม จนกระทั้งโรงงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมปีที่ผ่านมา ชาวบ้านหลายคนก็เริ่มบ่นถึงมลพิษทั้งด้านการจราจร เสียง กลิ่น เป็นต้น

ดังนั้นการที่มีหนังสือมาเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น บริษัทมิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ)จำกัด นั้น ทางกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายขอบอกว่าเราจะไม่เข้าร่วมเพราะไม่ได้มีประโยชน์เลย แต่ทางกลุ่มจะร่วมกันจัดทำข้อมูลผลกระทบเพื่อร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก ๆ เดือน

ด้านนายสิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานงานคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (คปน.)ภาคอีสาน กล่าวว่า น่าจะเป็นไปตามคาดว่าหลังจากดำเนินการก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ ทางบริษัทเองพยายามที่จะสร้างการมีส่วนร่วม แต่กระบวนการมีส่วนร่วมถูกทำลายไปตั้งแต่กระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฉะนั้น ทางกลุ่มจึงมองว่าไม่มีความจำเป็นที่จะไปร่วมสังฆกรรมในการเป็นคณะกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น บริษัทมิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด

เนื่องจากทางกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านจิตสำนึกผ่านผู้คนและชุมชนอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะไปร่วมกับกลุ่มทุนเพื่อไปสร้างความชอบธรรมที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยตั้งแต่เริ่มต้น