‘เกี่ยวข้าวเสร็จเจอกัน’ กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ประกาศหนุนการชุมนุมพร้อมสู้ร่วมกับลูกหลาน

121629594_1773080966175634_1700311813806209962_o
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ร่วมกันชู 3 นิ้ว หน้าประตูทางเข้าหมู่บ้าน เรียกร้องให้ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ย้ำหากเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ จะเดินทางไปร่วมชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่จัดชุมนุมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เป็นกลุ่มชาวบ้าน 6 หมู่บ้านรอบเหมือง ที่รวมตัวกันคัดค้านการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่ไม่ชอบธรรม ทางกลุ่มฯ ได้แสดงจุดยืนยืนคัดค้านการทำรัฐประหารมาตั้งแต่ปี 2557 โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองโดยไม่ชอบธรรม 

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลประยุทธ์ไม่มีความสามารถบริหารบ้านเมือง ไม่สามารถทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น นับวันยิ่งแย่ ประชาชนได้รับความทุกข์ยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้อง ไปจนถึงการออกกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

ทั้งนี้กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดยืนยันว่าการคัดค้านเหมืองทองคำกับการต่อต้านรัฐประหารเป็นเรืองเดียวกัน โดยระบุว่าการที่หน่วยงานรัฐที่ต้องการให้ชาวบ้านแยกเรื่องการคัดค้านเหมืองทองคำออกจากการคัดค้านรัฐประหาร จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานรัฐแสดงให้เห็นว่าไม่เอาอำนาจที่ได้มาจากการรัฐประหารไปเอื้อประโยชน์ให้นายทุนเหมืองทองคำ

การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชู 3 นิ้ว ในครั้งนี้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กลุ่มฯ ร่วมกันแสดงจุดยืน เรียกร้องให้ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 รวมถึงให้ลาออกและยุบสภา ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทั่วประเทศในขณะนี้