เปิดแผนฟื้นฟูภาคประชาชน โดยกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย

loei-mining01
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

วันที่ 3 ก.ค.62 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ได้ทำการจัดเวทีฟื้นฟูภาคประชาชนครั้งที่ 1 หลังจากที่่กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ต่อสู้กับเหมืองแร่ทองคำกว่า 15 ปี

แม่ไม้ หรือ “วิรอน รุจิไชยวัฒน์” ตัวแทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย กล่าวทั้งน้ำตาว่าการต่อสู้ที่ผ่านมา อาจมีการกระทบกระทั่งผิดใจกัน อยากขอโทษและอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องการต่อสู้จึงจำเป็นต้องแข็งกร้าว จากนี้อยากให้ทุกคนในชุมชนมาช่วยกันฟื้นฟูบ้านเราให้กลับมาดีดังเดิม

“เราจะไม่ฟื้นฟูแค่เรื่องมลพิษสารพิษเท่านั้น แต่เราจะฟื้นฟูทุกๆ ด้าน สำหรับเรื่องการต่อสู้ของชุมชนเรา เราผ่านมาหลายอย่างมีความขัดแย้งที่รุนแรง ทั้งพี่น้องในชุมชนเอง พี่น้องในแต่ละหมู่บ้าน พี่น้องที่ทำงานในเหมืองและผู้นำชุมชน บางครั้งบางคราวการต่อสู้ก็มีการกระทบกระทั่งกัน เราเองก็กราบขอโทษขออภัย เราอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องการต่อสู้ ถ้าบางครั้งพลาดพลั้งไปผิดอกผิดใจ ทางผู้นำ ท่านนายกฯ เราอยากฟื้นฟูหลายๆ ด้าน ฟื้นฟูให้กลับมาเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิม

แม่ไม้ วิรอน รุจิชัยวัฒน์ กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย
แม่ไม้ หรือ “วิรอน รุจิไชยวัฒน์” ตัวแทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย

เราอยากให้ฟื้นฟูทุกด้านกลับคืนมา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ขอให้กลับมาดูแลชุมชนของเราดังเดิม เราไม่สามารถพัฒนาบ้านเมืองต่อไปได้ ถ้าชุมชนของเรายังแตกแยก พูดคุยกันไม่ได้ แม่ไม้ก็ไม่สบายใจ ขอพูดตรงๆ และขอเปิดอกวันนี้ถึงท่านนายกว่า หากหมู่ 3 บ้านนาหนองบงมีงานท่านก็ไม่เคยมาร่วมทั้งวัดทั้งโรงเรียน แม่ไม้อยากให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เดินไปพร้อมๆ กันไม่อยากให้ขัดแย้งกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานศีล ก็อยากให้เดินทางไปมาหาสู่กันเหมือนเดิม ไม่อยากให้เอาเรื่องเหมืองที่เราผ่านมาแล้วมาเป็นประเด็น เราผ่านมาแล้ว ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาทุกอย่าง กระทบกระทั่งกัน แม่ไม้ก็อยากขอร้องผ่านทางท่านผู้นำ ชุมชนนาหนองบงยอมรับว่าเราแข็งกร้าว ถ้าเราไม่แข็งเราก็สู้ไม่ได้ บางครั้งคำพูดคำจาอาจจะไม่ถูกอกถูกใจ แต่ลึกๆ คือต่อสู้อยากให้ชุมชนเราอยู่รอดปลอดภัย เป้าหมายของเราคือแบบนั้น

loei-mining01
บรรยากาศหมู่บ้านนาหนองบง อ.วังสะพุง จ.เลย

เราไม่อยากเอาเป็นเอาตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟ้องร้อง ผ่านแล้วก็ขอให้มันผ่านไป แม่ไม่ก็ขอให้กลับมาเหมือนเดิม งานบุญบ้านนาหลวงขอนแก่นเราก็อยากไป เราไม่อยากให้เอาเรื่องเหมืองมากีดกัน เราอยากเดินไปข้างหน้า

ขอขอบคุณทุกท่าน แม่ไม้คุยกับกลุ่มฯ ว่าอยากเชิญทุกท่านมาร่วมงานวันนี้ และก็ได้ตามความประสงค์ แม้ไม่ได้มาเองก็ส่งตัวแทนมา แม่ไม้ขอขอบคุณมากๆ ทางท่านผู้นำ พี่น้องที่มาวันนี้ เราเปิดแผนฟื้นฟูฯ พี่น้องอยากเสนออะไร อยากฟื้นฟูอะไร นำมาเสนอร่วมกันวันนี้นะคะ มีงานมีการอะไรก็อยากให้บอกให้เชิญกันค่ะ แม่ไม้อยากให้เป็นเหมือนเดิมแต่ก่อน เพราะเรื่องมันผ่านมาแล้ว อยากให้เรื่องดีๆ เข้ามาในหมู่บ้าน ในตำบลของเราค่ะ สุดท้ายนี้ แม่ไม้ก็ขอขอบคุณมากๆ ค่ะ”

วิรอน รุจิไชยวัฒน์ l กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย
เวทีฟื้นฟูภาคประชาชนครั้งที่ 1 วันที่ 3 ก.ค.62