เกิดอะไรที่บ้านกลาง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

banklang3
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

ฟังเสียงชาวบ้านและทำความรู้จัก หมู่บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

หมู่บ้านเล็กๆ ที่มียังคงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมหลงเหลืออยู่ บ้านกลางจะได้รับผลกระทบจากโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก(เขื่อนน้ำเลย) ซึ่งเป็นโครงการย่อยของโครงการใหญ่ผันน้ำโขง เลย ชี มูล โดยมีกรมชลประทานดูแลรับผิดชอบ

เรื่องราวบ้านกลางเป็นยังไง เชิญติดตามจากคลิปนี้ได้เลย