กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น ทวงสัญญาผู้ว่าฯ ตั้ง คกก.ศึกษาศักยภาพพื้นที่อุตสาหกรรมชีวภาพ

banpai01
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

7 พฤษภาคม 62 เวลา 10:00 น. พี่น้องกลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น มาติดตามและทวงถามหนังสือจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาศักยภาพความเหมาะสม เขตอุตสาหกรรมชีวภาพไบโออีโคโนมี พื้นที่บ้านไผ่ พื้นที่อำเภอโนนศิลา พื้นที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กับผู้ว่าฯ ขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

จากกรณีที่กลุ่มฮักบ้านเกิด ได้เข้าพบและยื่นหนังสือต่อผู้ว่าเมื่อ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ว่าฯ ได้จัดให้มีเวทีพูดคุยและรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มฮักบ้านเกิด จนมีข้อสรุปให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาศักยภาพความเหมาะสม เขตอุตสาหกรรมชีวภาพไบโออีโคโนมี โดยให้ตั้งคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยภาคประชาชน 12 คน นักวิชาการ นักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน อาจารย์ 9 คน และภาครัฐ อีก 15 คน รวมคณะกรรมการจำนวน 36 คน และให้คณะกรรมการ ฯ ปรากฏว่าร่างหนังสือคำสั่ง ออกมาไม่ตรงตามข้อเสนอของพี่น้องกลุ่มฮักบ้านเกิด จึงได้มาทวงถามสัญญาในวันนี้

สรุปผลการประชุมกลุ่มฮักบ้านเกิดกับส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น โดยรองผู้ว่าฯ เป็นประธานที่ประชุม มีข้อสรุปดังนี้

1.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามองค์ประกอบเดิมที่ตกลงกันรอบแรก

2.กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการฯ 7 ข้อตามที่ตกลงกันไว้รอบแรก แต่มีปรับเล็กน้อย ข้อ 3 เปลี่ยนเป็น “มีอำนาจในการเสนอของบประมานเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานศึกษาตามข้อ2” เนื่องจาก ส่วนราชการแจ้งว่าไม่มีงบประมาณดำเนินการ

3.จังหวัดจะทำหนังสือขอความร่วมมือ ไปยังบริษัทมิตรผล ขอให้เลื่อน เวทีรับฟังความเห็น EIA(ค.1) ออกไปก่อน จากกำหนดเดิม วันที่ 21-23 พ.ค. 2562

กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น
กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ ขอนแก่น