ฟังเสียงชาวบ้านตาจวน จ.ศรีสะเกษ ทำไมไม่เอาโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล

IMG_7843
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

ฟังเสียงชาวบ้านตาจวน จ.ศรีสะเกษ ทำไมไม่เอาโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล

ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ และตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กำลังแสดงออกถึงการคัดค้านไม่เอา โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เพราะพื้นที่ส่วนที่จะตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียง 400 เมตร