เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงโผล่เวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิฯ

sisaket03
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

วันนี้(27 มิ.ย.62) ชาวบ้านกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ จัดประชุมชาวบ้านโดยมีทีมกฎหมายของขบวนการอีสานใหม่ ร่วมกับตัวแทนเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน ร่วมกันเป็นวิทยากรจัดกระบวนการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญ และพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

เนื่องจากมีโครงการสร้างโรงงานน้ำตาล 2 หมื่นตันอ้อยต่อวันและโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 40 เมกะวัตต์ ในเขตพื้นที่รอยต่อ 3 อำเภอ คือ 1.อำเภอขุขันธ์ 2.อำเภอไพรบึง 3.อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยที่ชาวบ้านยังไม่ได้รู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อดี-ข้อเสีย อย่างรอบด้าน แม้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA ค.1,ค.2)จะผ่านไปแล้ว

soldier car
รถฮัมวี่ที่มาจอดบริเวณที่จัดเวที

แต่เมื่อเวลาประมาณ 9.45 น. เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงภายใน ตำรวจ ทหารพร้อมรถฮัมวี่สีเขียว ทั้งในและนอกเครื่องแบบได้เข้ามาบริเวณที่ประชุมประมาณ 10 คน โดยอ้างว่าเข้ามาสังเกตการณ์และบันทึกภาพวีดีโอตลอดเวลาที่มีการจัดประชุม รวมถึงพยายามเข้ามาสอบถามชาวบ้านชาวบ้านว่าทีมวิทยากรเป็นใครมาจากที่ใด แต่หลังจากการประชุม ชาวบ้านได้รวมตัวกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมให้ตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่เด็ดขาด เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรอินทรีย์ และกังวลถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพของคนในชุมชน รวมถึงการแย่งทรัพยากรน้ำจากชุมชน

นอกจากที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังมีหลายพื้นที่ในภาคอีสานที่มีโครงการสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลรวม 29 แห่ง เช่น พื้นที่อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์, พื้นที่อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ, พื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น