สุวิทย์ กุหลาบวงษ์ – เมื่อ 29 โรงงานน้ำตาลกำลังจ่อคอหอยคนอีสาน

suwit-kulabwong
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

คลิป 3 นาที อธิบายเรื่องโรงงานน้ำตาลที่กำลังผุดขึ้นในภาคอีสาน

ฟังคุณสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ จากสมาคมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพภาคอีสาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

  • ที่มาโครงการโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล
  • ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อมีโครงการฯ
  • สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีสาน