สุวิทย์ กุหลาบวงษ์ – เมื่อ 29 โรงงานน้ำตาลกำลังจ่อคอหอยคนอีสาน

sugar-cane
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

คลิป 3 นาที อธิบายเรื่องโรงงานน้ำตาลที่กำลังผุดขึ้นในภาคอีสาน

ฟังคุณสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ จากสมาคมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพภาคอีสาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
– ที่มาโครงการโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล
– ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อมีโครงการฯ
– สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีสาน