ฟังเสียงชาวไร่อ้อย ใครได้กำไรขาดทุนในปี 62 นี้

sugar-cane05
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

สถานการณ์ในภาคอีสานมีการส่งเสริมปลูกอ้อยไปพร้อมๆ กับโครงการ Bio-Hub หรือนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล คสช. ภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรม ปี 2560 พัฒนาเป็นโครงการประชารัฐ โดยมีกลุ่มทุนต่างๆ และกลุ่มมิตรผลเข้าไปร่วมอยู่ด้วย และนำมาสู่การเกิดแผนการสร้างโรงงานน้ำตาลในอีสาน 29 โรง พร้อมทั้งมติ ครม. ที่ให้สามารถนำกากอ้อยมาทำพลังงานได้ จึงเป็นที่มาของการสร้างโรงงานน้ำตาลที่ต้องพ่วงด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล อีสานใหม่ชวนฟังเสียงจากชาวไร่อ้อยว่าการปลูกอ้อยที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ใครได้กำไรขาดทุนในปี 62 นี้