กรณีปัญหาการการขุดเจาะปิโตรเลียม : บ้านหนองแซง ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

nongseang
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

บ้านหนองแซง ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

ประวัติศาสตร์ชุมชน

เดิม บ้านหนองแซง เป็นพื้นที่ดง เรียกว่า ดงมูล เริ่มมีคนอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ช่วงปี พ.ศ.2513-2514 ต่อมาช่วง พ.ศ.2519-2520 เป็นช่วงที่มีคอมมิวนิสเข้ามา และต่อมาก็มีทหารมาตั้งแค้มป์ช่วงต่อมาประมาน 4-5 ปี หลังทหารเข้ามาคอมมิวนิสก็แตก

ช่วงที่มีคอมมิวนิสในพื้นที่ ชาวบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหาย มีบางคนที่เข้าไปเป็นสหาย

คนที่เข้ามาบุกเบิกหมู่บ้าน ชื่อ พ่อใหญ่ฮูน นามสกุล บุตรอินทร์/แก้วอินทร์ อพยพมาจากภูไท ศรีธาตุ

บ้านหนองแซงเป็นชุมชนที่พึ่งเริ่มก่อตั้ง ส่วนใหญ่เป็นคนที่อพยพเข้ามาจากที่อื่นมาตั้งรกรากใหม่ ที่มาของชื่อหนองแซงคือ เดิมหมู่บ้านอยู่ใกล้กับหนองน้ำที่มีมันแซงอยู่รอบหนอง แต่ชุมชนก็ย้ายหมู่บ้านไปเรื่อยๆก่อนที่จะปักหลัก

ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน สปก. ครุฑแดง บางส่วนเป็นโฉนดและ นส.3

ทรัพยากรในชุมชน

 • ห้วยมูล – ต้นน้ำอยู่ตีนภู น้ำจากห้วยไหลลงลำปาว
 • ห้วยทราย
 • ห้วยทรางแคง
 • ห้วยหินลาด
 • ห้วยโป่ง – เป็นเขื่อนขนาดเล็ก
 • ภูไน
 • ภูโน
 • ภูพระ

เดิมมีป่ายางแดง เป็นป่าชุมชนแต่ภายหลังมีการนำมาจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับชาวบ้าน

ดงมูลหายไปหลัง ปตท.เข้ามาปลูกป่าและรัฐบาลมีการเปิดสัมปทานพื้นที่ดงมูล ทำให้ป่าแตก

อาชีพ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ข้าว มัน อ้อย ยาง

ต่อมาคือรับจ้างทั่วไป  ข้าราชการ  ค้าขาย

ปฏิทินการเพาะปลูก/บุญประเพณี

เดือน บุญประเพณี การเพาะปลูก
มกราคม
 • บุญปีใหม่
 • กรีดยาง
กุมภาพันธ์
 • บุญข้าวจี่
 • ปิดหน้ายาง
 • มันปลูกได้ตลอดแล้วแต่มีน้ำ
มีนาคม
 • บุญผะเหวด
 • มัน
เมษายน
 • บุญสงกรานต์
พฤษภาคม
 • บุญบั้งไฟ(จัดข้างสระ)
 • เปิดหน้ายาง
 • อ้อย
มิถุนายน
 • บุญบั้งไฟ(จัดข้างสระ)
 • เปิดหน้ายาง
 • ตกกล้าข้าว
กรกฎาคม
 • บุญเข้าพรรษา
 • ดำนาข้าว
 • กรีดยาง
สิงหาคม
 • บุญข้าวประดับดิน
 • ดำนาข้าว
 • กรีดยาง
กันยายน
 • บุญข้าวสาก
 • กรีดยาง
ตุลาคม
 • บุญออกพรรษา
 • กรีดยาง
 • ตัดอ้อยที่ปลูกครบ 1 ปี
 • มัน
 • เริ่มเก็บเกี่ยวพืชผล
พฤศจิกายน
 • บุญกฐิน
 • เกี่ยวข้าว
 • ตัดอ้อย
 • กรีดยาง
ธันวาคม
 • บุญกฐิน
 • กรีดยาง
หมายเหตุ
 • ข้าวโพดปลูกช่วงที่มีน้ำ
 • แตงกวา/แตงโม ปลูกช่วงที่มีน้ำ