Author: natchalee

เว่าซุ่ฟังตอน 2 : โรงงานน้ำตาลและการฟื้นฟูเหมือง

เล่าสู่กันฟังทำไมภาคอีสานถึงต้องมีโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าเพิ่มถึง 29 โรง และการฟื้นฟูผลกระทบจากการทำเหมืองต้องใช้เวลานานกี่ปี?

พิพากษายกฟ้อง 4 แม่หญิงเลย อีก 2 แม่หญิงรอลงอาญาในคดีข่มขืนใจ

เมื่อ อบต.มีญัตติต่ออายุป่าสงวนแห่งชาติและคำขอใช้ที่ดินสปก.เพื่อทำเหมือง แต่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วย จึงนำมาซึ่งคดีความ

ชาวโคกหินขาวยื่นขอข้อมูลโครงการก่อสร้างฯ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น

ความกังวลต่อโครงการก่อสร้างฯ ใกล้พื้นที่ทำกินและพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น