Author: natchalee

กรณีปัญหาการพัฒนารอบพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น : อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ประวัติศาสตร์ชุมชน การหาอยู่หากิน และลำดับเหตุการณ์กรณีปัญหาการพัฒนาพื้นที่รอบห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สุวิทย์ กุหลาบวงษ์ – เมื่อ 29 โรงงานน้ำตาลกำลังจ่อคอหอยคนอีสาน

อีสานกำลังจะมีโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวลถึง 29 โรง ชวนฟังบทสัมภาษณ์ขนาดสั้นว่าด้วยบทเรียนผลกระทบและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีสาน