Author: natchalee

ฟังเสียงชาวไร่อ้อย ใครได้กำไรขาดทุนในปี 62 นี้

ฟังเสียงชาวไร่อ้อยภายใต้สถานการณ์ส่งเสริมปลูกอ้อยไปพร้อมกับโครงนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล คสช.

ประยงค์ ดอกลำไย : พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต่อสู้และต้องการ

พ.ร.บ.ป่าชุมชนที่สู้มาเกือบ 30 ปี อาจทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม่ได้? หรือนี่เป็นเพียงการออกกฎหมายเพื่อมาปิดปากประชาชน 

รศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ l อีสาน : การเมืองการปกครอง พลวัตของชุมชน การจัดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนอกชุมชน 

การกำหนดอนาคตตัวเอง อาจต้องกลับไปมองว่าจะเป็นไปได้จริงไหมในช่วงบรรยากาศแบบนี้?

จริงไหมที่ประเทศไทยต้องการน้ำตาลมากขนาดนั้น หรือเบื้องหลังของน้ำตาลคือเรื่องพลังงาน? : สุวิทย์ กุหลาบวงษ์

ทางเลือกของการพัฒนาอีสาน ‘ให้คนในพื้นที่มีสิทธิเลือก’ ไม่ใช่ฟันธงมาจากมติ ครม.

กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น ทวงสัญญาผู้ว่าฯ ตั้ง คกก.ศึกษาศักยภาพพื้นที่อุตสาหกรรมชีวภาพ

กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น ติดตามและทวงถามหนังสือ กาตตั้ง คกก.กับผู้ว่าฯ ขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น