Category: บทความ

‘ชีวภาพ’ คือความสะอาด? เป็นอนาคตหรือเป็นแค่ความสกปรกที่กดขี่เกษตรกรไว้เยี่ยงทาส

ใครอยู่เบื้องหลังนโยบาย Zoning ภาคเกษตรถึงอุตสาหกรรมชีวภาพ 4.0 ชวนตั้งคำถาม “ชีวภาพ” เป็นความสะอาดเป็นอนาคตหรือเป็นความสกปรกที่กดขี่เกษตรกร

เว่าซุ่ฟังตอน 2 : โรงงานน้ำตาลและการฟื้นฟูเหมือง

เล่าสู่กันฟังทำไมภาคอีสานถึงต้องมีโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าเพิ่มถึง 29 โรง และการฟื้นฟูผลกระทบจากการทำเหมืองต้องใช้เวลานานกี่ปี?

ประยงค์ ดอกลำไย : พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต่อสู้และต้องการ

พ.ร.บ.ป่าชุมชนที่สู้มาเกือบ 30 ปี อาจทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม่ได้? หรือนี่เป็นเพียงการออกกฎหมายเพื่อมาปิดปากประชาชน 

รศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ l อีสาน : การเมืองการปกครอง พลวัตของชุมชน การจัดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนอกชุมชน 

การกำหนดอนาคตตัวเอง อาจต้องกลับไปมองว่าจะเป็นไปได้จริงไหมในช่วงบรรยากาศแบบนี้?