Category: ข่าว

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายประกาศไม่ร่วมสังฆกรรม-ไม่เป็น คกก.ร่วมกับมิตรผล

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ถูกเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ร่วมกับบริษัทมิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ)จำกัด

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ‘เดินไล่มลพิษ’ ร้องจังหวัด ‘รับรองพื้นที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม’

เดินเพื่อสื่อสารผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอผลักดันเรื่อง “การประกาศรับรองพื้นที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อากาศ และวิถีชีวิต”

‘หยุดรวมศูนย์อำนาจจัดการน้ำไว้ที่รัฐ’ เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีเสนอยกเลิก พ.ร.บ.น้ำ

ปัญหาทรัพยากรน้ำ เป็นเรื่องความล้มเหลวของรัฐที่มุ่งเน้นแต่เรื่องการจัดหาน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ จนละเลยการพัฒนาระบบชลประทานย่อยในระดับไร่นา

‘อีสานใหม่’ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์-ประกาศแก้ รธน.กับทุกเครือข่ายที่ยึดหลักประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน

กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ60 ไม่มีความชอบธรรม ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม อีสานใหม่และเครือข่ายจึงเสนอแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชน

คปน.อีสาน ยื่น ‘ปิยะบุตร’ ขอตรวจสอบEIA โรงงานน้ำตาล-ไฟฟ้าชีวมวล

คปน.อีสาน ยื่นหนังสือเพื่อให้ตรวจสอบกระบวนการจัดทำอีไอเอที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมของโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน 5 กรณี 6 จังหวัด

เปิดเวทีถกแผนฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย วางแนวทาง ‘การมีส่วนร่วม’ เป็นหัวใจสำคัญ

ศาลพากษาให้บริษัทเหมืองในฐานะผู้ก่อมลพิษมีหน้าที่ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและออกค่าใช้จ่าย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำแผนด้วย

คปน.อีสานขอตั้ง กมธ.สอบ EIA โรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล 5 แห่งในอีสาน

คปน.ไปรัฐสภาเสนอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดทำ EIA กรณีโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ภาคอีสาน 5 กรณี 6 จังหวัด

‘กลุ่มฮักบ้านเกิด’ ร้อง ‘ธนาธร’ ช่วยผลักดันยกเลิกนโยบายสานพลังประชารัฐกรณีอ้อยและน้ำตาล

เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 10-12 ก.ย.62 แต่กลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม