Month: May 2019

รศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ l อีสาน : การเมืองการปกครอง พลวัตของชุมชน การจัดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนอกชุมชน 

การกำหนดอนาคตตัวเอง อาจต้องกลับไปมองว่าจะเป็นไปได้จริงไหมในช่วงบรรยากาศแบบนี้?

จริงไหมที่ประเทศไทยต้องการน้ำตาลมากขนาดนั้น หรือเบื้องหลังของน้ำตาลคือเรื่องพลังงาน? : สุวิทย์ กุหลาบวงษ์

ทางเลือกของการพัฒนาอีสาน ‘ให้คนในพื้นที่มีสิทธิเลือก’ ไม่ใช่ฟันธงมาจากมติ ครม.

กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น ทวงสัญญาผู้ว่าฯ ตั้ง คกก.ศึกษาศักยภาพพื้นที่อุตสาหกรรมชีวภาพ

กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น ติดตามและทวงถามหนังสือ กาตตั้ง คกก.กับผู้ว่าฯ ขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น