Month: June 2019

ฟังเสียงชาวไร่อ้อย ใครได้กำไรขาดทุนในปี 62 นี้

ฟังเสียงชาวไร่อ้อยภายใต้สถานการณ์ส่งเสริมปลูกอ้อยไปพร้อมกับโครงนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล คสช.

กลุ่มฮักบ้านเกิด เข้าติดตามความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการร่วมระดับจังหวัด

ตัวแทนกลุ่มฮักบ้านเกิดติดตามความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการร่วมระดับจังหวัด กรณีการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ

ประยงค์ ดอกลำไย : พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต่อสู้และต้องการ

พ.ร.บ.ป่าชุมชนที่สู้มาเกือบ 30 ปี อาจทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม่ได้? หรือนี่เป็นเพียงการออกกฎหมายเพื่อมาปิดปากประชาชน