Month: July 2019

พิพากษายกฟ้อง 4 แม่หญิงเลย อีก 2 แม่หญิงรอลงอาญาในคดีข่มขืนใจ

เมื่อ อบต.มีญัตติต่ออายุป่าสงวนแห่งชาติและคำขอใช้ที่ดินสปก.เพื่อทำเหมือง แต่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วย จึงนำมาซึ่งคดีความ

ชาวโคกหินขาวยื่นขอข้อมูลโครงการก่อสร้างฯ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น

ความกังวลต่อโครงการก่อสร้างฯ ใกล้พื้นที่ทำกินและพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ คัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล

ชาวบ้านในพื้นที่ผลกระทบไม่เคยได้รับข้อมูลการเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงรวมตัวยื่นหนังสือขอตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริง

กรณีปัญหาการพัฒนารอบพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น : อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ประวัติศาสตร์ชุมชน การหาอยู่หากิน และลำดับเหตุการณ์กรณีปัญหาการพัฒนาพื้นที่รอบห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น