Month: December 2019

‘อีสานใหม่’ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์-ประกาศแก้ รธน.กับทุกเครือข่ายที่ยึดหลักประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน

กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ60 ไม่มีความชอบธรรม ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม อีสานใหม่และเครือข่ายจึงเสนอแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชน

คปน.อีสาน ยื่น ‘ปิยะบุตร’ ขอตรวจสอบEIA โรงงานน้ำตาล-ไฟฟ้าชีวมวล

คปน.อีสาน ยื่นหนังสือเพื่อให้ตรวจสอบกระบวนการจัดทำอีไอเอที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมของโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน 5 กรณี 6 จังหวัด