Month: January 2020

เมื่อแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิกำลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้า

ตัวเลขสะท้อนปริมาณอ้อยสะท้อนชัดว่าพื้นที่ศรีสะเกษไม่เหมาะสม แต่มีความพยายามผลักดันโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายประกาศไม่ร่วมสังฆกรรม-ไม่เป็น คกก.ร่วมกับมิตรผล

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ถูกเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ร่วมกับบริษัทมิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ)จำกัด

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ‘เดินไล่มลพิษ’ ร้องจังหวัด ‘รับรองพื้นที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม’

เดินเพื่อสื่อสารผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอผลักดันเรื่อง “การประกาศรับรองพื้นที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อากาศ และวิถีชีวิต”

‘หยุดรวมศูนย์อำนาจจัดการน้ำไว้ที่รัฐ’ เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีเสนอยกเลิก พ.ร.บ.น้ำ

ปัญหาทรัพยากรน้ำ เป็นเรื่องความล้มเหลวของรัฐที่มุ่งเน้นแต่เรื่องการจัดหาน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ จนละเลยการพัฒนาระบบชลประทานย่อยในระดับไร่นา