Tag: กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด

เลื่อนเวทีฟังความเห็นโรงน้ำตาลแล้ว ‘กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด’ รุดแจงรัฐพื้นที่เหมาะปลูกข้าวหอมมะลิ

เลื่อนเวที ค.3 หลังบริษัทฯได้ขอใช้หอประชุมอำเภอไพรบึง แต่ทางอำเภอไพรบึงไม่อนุญาตให้ใช้เพราะอยู่ไกลจากรัศมี 5 กม.

เมื่อแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิกำลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้า

ตัวเลขสะท้อนปริมาณอ้อยสะท้อนชัดว่าพื้นที่ศรีสะเกษไม่เหมาะสม แต่มีความพยายามผลักดันโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล

กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ คัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล

ชาวบ้านในพื้นที่ผลกระทบไม่เคยได้รับข้อมูลการเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงรวมตัวยื่นหนังสือขอตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริง