Tag: ขอนแก่น

คปน.อีสาน ยื่น ‘ปิยะบุตร’ ขอตรวจสอบEIA โรงงานน้ำตาล-ไฟฟ้าชีวมวล

คปน.อีสาน ยื่นหนังสือเพื่อให้ตรวจสอบกระบวนการจัดทำอีไอเอที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมของโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน 5 กรณี 6 จังหวัด

‘กลุ่มฮักบ้านเกิด’ ร้อง ‘ธนาธร’ ช่วยผลักดันยกเลิกนโยบายสานพลังประชารัฐกรณีอ้อยและน้ำตาล

เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 10-12 ก.ย.62 แต่กลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

ถนนทุกสายมุ่งสู่บ้านไผ่ : Bio Hub การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?

การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง? งานศึกษาวิจัย Bio industry hub อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สิ่งที่กำลังจะเกิดในพื้นที่ชาวบ้านอาจจะได้รับผลกระทบที่ตัวเองไม่ได้ก่อ?

‘ชีวภาพ’ คือความสะอาด? เป็นอนาคตหรือเป็นแค่ความสกปรกที่กดขี่เกษตรกรไว้เยี่ยงทาส

ใครอยู่เบื้องหลังนโยบาย Zoning ภาคเกษตรถึงอุตสาหกรรมชีวภาพ 4.0 ชวนตั้งคำถาม “ชีวภาพ” เป็นความสะอาดเป็นอนาคตหรือเป็นความสกปรกที่กดขี่เกษตรกร

กลุ่มอนุรักษ์ห้วยเสือเต้นฯ คัดค้านโครงการรอบพื้นที่ชุ่มน้ำที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม

ทำไมชาวบ้านไม่มีมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและตัดสินใจ หากมีเปลี่ยนแปลงสภาพของพี่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น 

ชาวโคกหินขาวยื่นขอข้อมูลโครงการก่อสร้างฯ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น

ความกังวลต่อโครงการก่อสร้างฯ ใกล้พื้นที่ทำกินและพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

กรณีปัญหาการพัฒนารอบพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น : อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ประวัติศาสตร์ชุมชน การหาอยู่หากิน และลำดับเหตุการณ์กรณีปัญหาการพัฒนาพื้นที่รอบห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น