Tag: คดีข่มขืนใจ

พิพากษายกฟ้อง 4 แม่หญิงเลย อีก 2 แม่หญิงรอลงอาญาในคดีข่มขืนใจ

เมื่อ อบต.มีญัตติต่ออายุป่าสงวนแห่งชาติและคำขอใช้ที่ดินสปก.เพื่อทำเหมือง แต่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วย จึงนำมาซึ่งคดีความ