Tag: น้ำพอง

กลุ่มอนุรักษ์ห้วยเสือเต้นฯ คัดค้านโครงการรอบพื้นที่ชุ่มน้ำที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม

ทำไมชาวบ้านไม่มีมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและตัดสินใจ หากมีเปลี่ยนแปลงสภาพของพี่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น 

ชาวโคกหินขาวยื่นขอข้อมูลโครงการก่อสร้างฯ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น

ความกังวลต่อโครงการก่อสร้างฯ ใกล้พื้นที่ทำกินและพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

กรณีปัญหาการพัฒนารอบพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น : อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ประวัติศาสตร์ชุมชน การหาอยู่หากิน และลำดับเหตุการณ์กรณีปัญหาการพัฒนาพื้นที่รอบห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ฟังเสียงชาวไร่อ้อย ใครได้กำไรขาดทุนในปี 62 นี้

ฟังเสียงชาวไร่อ้อยภายใต้สถานการณ์ส่งเสริมปลูกอ้อยไปพร้อมกับโครงนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล คสช.