Tag: พ.ร.บ.ป่าชุมชน

ประยงค์ ดอกลำไย : พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต่อสู้และต้องการ

พ.ร.บ.ป่าชุมชนที่สู้มาเกือบ 30 ปี อาจทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม่ได้? หรือนี่เป็นเพียงการออกกฎหมายเพื่อมาปิดปากประชาชน