Tag: อำนาจเจริญ

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายประกาศไม่ร่วมสังฆกรรม-ไม่เป็น คกก.ร่วมกับมิตรผล

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ถูกเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ร่วมกับบริษัทมิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ)จำกัด

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ‘เดินไล่มลพิษ’ ร้องจังหวัด ‘รับรองพื้นที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม’

เดินเพื่อสื่อสารผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอผลักดันเรื่อง “การประกาศรับรองพื้นที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อากาศ และวิถีชีวิต”