Tag: อุตสาหกรรมชีวภาพ

‘กลุ่มฮักบ้านเกิด’ ร้อง ‘ธนาธร’ ช่วยผลักดันยกเลิกนโยบายสานพลังประชารัฐกรณีอ้อยและน้ำตาล

เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 10-12 ก.ย.62 แต่กลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

ถนนทุกสายมุ่งสู่บ้านไผ่ : Bio Hub การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?

การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง? งานศึกษาวิจัย Bio industry hub อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สิ่งที่กำลังจะเกิดในพื้นที่ชาวบ้านอาจจะได้รับผลกระทบที่ตัวเองไม่ได้ก่อ?

‘ชีวภาพ’ คือความสะอาด? เป็นอนาคตหรือเป็นแค่ความสกปรกที่กดขี่เกษตรกรไว้เยี่ยงทาส

ใครอยู่เบื้องหลังนโยบาย Zoning ภาคเกษตรถึงอุตสาหกรรมชีวภาพ 4.0 ชวนตั้งคำถาม “ชีวภาพ” เป็นความสะอาดเป็นอนาคตหรือเป็นความสกปรกที่กดขี่เกษตรกร

สุวิทย์ กุหลาบวงษ์ – เมื่อ 29 โรงงานน้ำตาลกำลังจ่อคอหอยคนอีสาน

อีสานกำลังจะมีโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวลถึง 29 โรง ชวนฟังบทสัมภาษณ์ขนาดสั้นว่าด้วยบทเรียนผลกระทบและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีสาน

จริงไหมที่ประเทศไทยต้องการน้ำตาลมากขนาดนั้น หรือเบื้องหลังของน้ำตาลคือเรื่องพลังงาน? : สุวิทย์ กุหลาบวงษ์

ทางเลือกของการพัฒนาอีสาน ‘ให้คนในพื้นที่มีสิทธิเลือก’ ไม่ใช่ฟันธงมาจากมติ ครม.

กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น ทวงสัญญาผู้ว่าฯ ตั้ง คกก.ศึกษาศักยภาพพื้นที่อุตสาหกรรมชีวภาพ

กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น ติดตามและทวงถามหนังสือ กาตตั้ง คกก.กับผู้ว่าฯ ขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น