Tag: โรงไฟฟ้าชีวมวล

คปน.อีสาน ยื่น ‘ปิยะบุตร’ ขอตรวจสอบEIA โรงงานน้ำตาล-ไฟฟ้าชีวมวล

คปน.อีสาน ยื่นหนังสือเพื่อให้ตรวจสอบกระบวนการจัดทำอีไอเอที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมของโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน 5 กรณี 6 จังหวัด

คปน.อีสานขอตั้ง กมธ.สอบ EIA โรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล 5 แห่งในอีสาน

คปน.ไปรัฐสภาเสนอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดทำ EIA กรณีโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ภาคอีสาน 5 กรณี 6 จังหวัด

คปน.อีสาน จี้ทุนต้องยุติกระบวนการทั้งหมดทุกโครงการในภาคอีสาน

คปน.ภาคอีสานโต้ ต้องประเมินยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเปิดเผยข้อมูลนโยบายโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งภาคอีสาน

บ้านไผ่ท่วมหนักในรอบ 40 ปี ‘กลุ่มฮักบ้านเกิด’เสนอระงับเวที ค.1 หวั่นคนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วม

แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลาย แต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังไร่นาของชาวบ้านในพื้นที่จัดเวทีค.1 และหลังจากน้ำลดต้องใช้เวลาฟื้นฟูและซ่อมแซมพื้นที่

เว่าซุ่ฟังตอน 2 : โรงงานน้ำตาลและการฟื้นฟูเหมือง

เล่าสู่กันฟังทำไมภาคอีสานถึงต้องมีโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าเพิ่มถึง 29 โรง และการฟื้นฟูผลกระทบจากการทำเหมืองต้องใช้เวลานานกี่ปี?

กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ คัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล

ชาวบ้านในพื้นที่ผลกระทบไม่เคยได้รับข้อมูลการเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงรวมตัวยื่นหนังสือขอตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริง