Tag: โรงไฟฟ้าชีวมวล

สุวิทย์ กุหลาบวงษ์ – เมื่อ 29 โรงงานน้ำตาลกำลังจ่อคอหอยคนอีสาน

อีสานกำลังจะมีโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวลถึง 29 โรง ชวนฟังบทสัมภาษณ์ขนาดสั้นว่าด้วยบทเรียนผลกระทบและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีสาน

กลุ่มฮักบ้านเกิด เข้าติดตามความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการร่วมระดับจังหวัด

ตัวแทนกลุ่มฮักบ้านเกิดติดตามความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการร่วมระดับจังหวัด กรณีการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ

จริงไหมที่ประเทศไทยต้องการน้ำตาลมากขนาดนั้น หรือเบื้องหลังของน้ำตาลคือเรื่องพลังงาน? : สุวิทย์ กุหลาบวงษ์

ทางเลือกของการพัฒนาอีสาน ‘ให้คนในพื้นที่มีสิทธิเลือก’ ไม่ใช่ฟันธงมาจากมติ ครม.