Tag: Bio-Hub

‘ชีวภาพ’ คือความสะอาด? เป็นอนาคตหรือเป็นแค่ความสกปรกที่กดขี่เกษตรกรไว้เยี่ยงทาส

ใครอยู่เบื้องหลังนโยบาย Zoning ภาคเกษตรถึงอุตสาหกรรมชีวภาพ 4.0 ชวนตั้งคำถาม “ชีวภาพ” เป็นความสะอาดเป็นอนาคตหรือเป็นความสกปรกที่กดขี่เกษตรกร

สุวิทย์ กุหลาบวงษ์ – เมื่อ 29 โรงงานน้ำตาลกำลังจ่อคอหอยคนอีสาน

อีสานกำลังจะมีโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวลถึง 29 โรง ชวนฟังบทสัมภาษณ์ขนาดสั้นว่าด้วยบทเรียนผลกระทบและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีสาน

ฟังเสียงชาวไร่อ้อย ใครได้กำไรขาดทุนในปี 62 นี้

ฟังเสียงชาวไร่อ้อยภายใต้สถานการณ์ส่งเสริมปลูกอ้อยไปพร้อมกับโครงนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล คสช.

กลุ่มฮักบ้านเกิด เข้าติดตามความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการร่วมระดับจังหวัด

ตัวแทนกลุ่มฮักบ้านเกิดติดตามความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการร่วมระดับจังหวัด กรณีการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ

กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น ทวงสัญญาผู้ว่าฯ ตั้ง คกก.ศึกษาศักยภาพพื้นที่อุตสาหกรรมชีวภาพ

กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น ติดตามและทวงถามหนังสือ กาตตั้ง คกก.กับผู้ว่าฯ ขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น